logotip Plesni Centar Carlotta Grisi

MEĐUNARODNI DAN PLESA


MEĐUNARODNI DAN PLESA

Međunarodni dan plesa održava se svake godine 29. travnja na rođendan francuskog plesača, koreografa i baletnog majstora, Jeana Georgesa Noverrea (Pariz 29. IV. 1727. - Saint Germain-en-Laye, 19. X. 1810). Noverre je u povijesti plesa posebno istaknut kao reformator baletne umjetnosti te utemeljitelj scenske forme ballet d’ action koja je bila značajan korak u dokazivanju izražajne snage plesa te njegovog potencijala kao samostalne umjetnosti.

Evo nekoliko poruka naših budućih balerina što za njih znači ples.

Copyright © 2018 - www.balet-grisi.eu | Izrada web stranica Valeron web dizajn