logotip Plesni Centar Carlotta Grisi

PLESNI CENTAR CARLOTTA GRISI Umag - Kontakt


Plesni Centar Carlotta Grisi
Jedanaesta ulica 14, 52470 UMAG
OIB: 17156666984
Matični broj: 05041015
RNO broj: 0423424
Telefon: 0993796298 i 0915884826
E-mail: plesnicentarcarlottagrisi.umag@gmail.com

Pristupnica u PC Carlotta Grisi - klikni

KONTAKT OBRAZAC

Plesni centar Carlotta Grisi: PODACI

Puni naziv Udruge je: PLESNI CENTAR CARLOTTA GRISI;
Skraćeni naziv Udruge je: PC CARLOTTA GRISI;
Naziv udruge na talijanskom jeziku glasi: CENTRO DI DANZA CARLOTTA GRISI;
Registarski broj upisa udruge: 18003254;
Račun: HR8923800061140027243.

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge;
Predsjednik Udruge: Maddalena De Andrea Ladišić;
Osoba ovlaštena za zastupanje: Maddalena De Andrea Ladišić;

Osoba za kontakt:
Voditelj klasičnog baleta prvakinja i pedagog
univ. educ. bacc. art
MIRNA SPORIŠ

Cilj Udruge je povećanje kvalitete življenja kroz promociju, razvoj i poticanje na bavljenje izvedbenom umjetnošću.
Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje.
Član Udruge može biti svaka fizička i pravna osoba.
Članom Udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice, odobrenjem od strane Predsjednika Udruge te upisom u popis članova.

Detaljnije: vidi Statut PC Carlotta Grisi

Plesni Centar Carlotta Grisi